Pessimistisk optimisme må således også være bedre end optimistisk pessimisme

Pessimister og optimister dør på samme måde,
men optimister lever et bedre liv.

Simon Peres