Menneskelig bevidsthed om dødelighed

Det er yderst farligt at lulle sig i søvn ud fra antagelsen om, at fordi tanken om en atomdommedag er så uhyrlig og så absolut, så vil det ikke ske.
Snarre gælder det om at holde fast i bevidstheden om, at mennesket faktisk kan udrydde sig selv.

Henrik Jensen, Historiker og forfatter.