Uforudsigeligt forudsigeligt

Det er vanskeligt at forudse noget som helt – især fremtiden.