Svært og nemt i samklang

Selv det sværeste
kan siges nemt.
Men det svært.

Selv det nemmeste
kan siges svært
og det er nemt.

Soya