Det svage led i fællesskabet

Intet er bedre end det svageste led.

Ingen er mere værd end fællesskabet.

Ove Sprogøe