Lykke

Beskriv 3 gode og/eller lykkelige ting der er sket i ugen.