Virkelig deltagende

Vi er ikke kun iagtagere,
vi er også deltagere
i det vi kalder virkelighed.