Menneskelig(-e) svaghed(-er)

Det er ikke andres svagheder og fejl
der berettiger den enkelte til at kalde sig menneske.