Patriotiske slyngler

“Patriotisme er slynglens sidste tilflugt”

Dr. Samuel Johnson