Halleluja

Hvad himlen er, sig svinger uventet til dig ned.
Ej fliden det fremtvinger, en engel dig det bringer.
Når du selv det mindst ved –