Menneske-vær-d [-et]

Mennesket er et væsen der er umiddelbart i sin væren