Overgivelsesbøn

Jeg henvender mig til Gud.

Herre Jesus Kristus.
Jeg overgiver al min livskraft, al mit arbejde og alle mine tanker til dig idag.
Jeg overgiver mig til at leve, i kærlighed, i villighed, i lytten og i afmagt.
Jeg overgiver mig til at tjene dig, i lyset af din opstandelseskraft
– du min herre og min Gud.
Amen.

I faderens og sønnens og helligåndens navn.
Amen.
Jette Dahl, Præst
http://www.jettedahl.dk/

http://www.dr.dk/radio/player/#id/5002