Og hvad med hovedet, nærværet, næstekærligheden, ens bukser og fodtøjet?

Der er tre ting i livet, som man aldrig bør tabe:
respekten, håbet og ærligheden.