Rolighed i citat

“Gud lade Rolighed og Fred I Kongens Riger blive”
“I Hiemmet ene findes Rolighedens stille Lyst Han giver sig god Rolighed”
“Sin Rolighed han fik”
“Herren havde skaffet Israel Rolighed”
“Eftermiddagens Rolighed hvilede over Stedet”
“De vises ord høres i rolighed”
“Herre! Staa op til din rolighed”
“Hvor længe skal dog Krigens bedragelige Røst giøre vores Roeligheder
og søde Fornøielser forhadt?”
“Læg dig nu roligt ned og sov, saa gaar det nok altsammen over”
“børn har vanskeligt ved at holde sig rolige længere tid ad gangen…”
“Han stod ganske rolig og saa’ ned paa hende”
“…jeg kan ikke roligt se paa, at De . . gør en Ulykke paa Dem selv
– og paa andre”
“Kompasset er roligt”
“slaa sig til rolighed, slaa sig til ro Græd saa sagtelig over en Død,
thi han er kommen til Rolighed”
“Jeg sagde i min rolighed. Jeg skal ikke rokkes evindelig”
“Den smukke Jomfrue (har) Dag og Nat staaet mig for Øyene,
saa at jeg ingen Roelighed har haft”
“Min Rolighed, min Fryd med dem svandt hen”
“Hiemmet ene findes – Rolighedens stille Lyst”
“Du skal ingen Rolighed have iblandt disse Folk,
og din Fodsaale skal ingen Hvile have”
“Nu vil jeg have Roelighed en Times Tid,
kommer der Fremmede imidlertid, saa kan du sige,
at jeg er falden i en Slummer”
“Eftermiddagens Rolighed hvilede over Stedet”
“Herre! staa op til din rolighed – du, og din magtes ark”
“Hvor længe skal dog Krigens bedragelige Røst
giøre vores Roeligheder og søde Fornøielser forhadt?”
“Det er noget, du har drømt, kan du nok forstaa.
Læg dig nu roligt ned og sov, saa gaar det nok altsammen over”
“Giv ei det friske Blod Anledning til . . i et Øieblik
at bruse med hvad roligt kunde flyde mange Aar.”
“Denne motor har en rolig gang”
“Trække Vejret roligt og dybt”
“(Spurven) er rolig, dens Bryst ei Sorger beklemme”
“Vers, hvo som skriver, for sig selv skal roelig være,
men jeg maa drages her med Kulde, Vind og Vand”
“Jeg sover lige rolig | I Lyngen og paa Duun”
“Lad os nu se, du klarer Ærterne.”
– “Du kan være rolig for, jeg gør, hvad jeg kan.”
“Bare rolig! tab ikke fatningen! ikke nervøs!”
“Vær du bare rolig, det skal nok gaa”
“Her under Nathimlens rolige Skygge vil vi, o Frihed! dit Tempel opbygge.”
“O, Kjærlighed selv! Du rolige Kilde for Kræfternes Elv!”