Rolighed og person

er er også en del der hedder noget med Rolighed

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2008

181 mennesker (- begge køn) der hedder Rolighed til efternavn.

Det bare mange ik !?

Nogen af dem kan man f.eks.
finde på Facebook og My space og måske Tvitter  og hvad div. steder nu hedder.

 

Her her en samling af personer der på en eller anden måde er forbundet med  Rolighed

H. C. Andersen og Rolighed

H. C. Andersens sidste år tilbragte han på “Rolighed”, familien Melchiors landsted på Østerbro. H.C. Andersen havde et langt og varmt venskab med med familien Melchior.

H.C. Andersen sammen med Melchiorfamilien på ejendommen Rolighed.
I midten Dorothea Melchior, stående ved siden af H. C. Andersen er Moritz G. Melchior.

Den 4. august 1875 dør han i deres landejendom på Østerbro, Rolighed (ved Kalkbrænderiet). H. C. Andersens venskab med familien Melchior Huset Rolighed blev berømt, fordi det var her H. C. Andersen levede sine sidste år, under kyndig pleje af fru Melchior.

Der var andre berømtheder som gæstede Rolighed, nemlig Oehlenschläger, Mynster, brødrene Ørsted, Heiberg, Ingemann og Henrik Steffens.

Blandt alle de steder H. C. Andersen opholdt sig på rejse og som gæst, såsom de danske herregårde, berømtheder i ind- og udland, følte han sig bedst tilpas hos familien Melchior, når den lå på landet på Rolighed.

 

Rolighed – Familien Melchiors landsted på Østerbro

Som det blev udtrykt i hans dedikationsdigt i “Nye eventyr og historier” fra 1872:

Rolighed

Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,
Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,
Hvor »Rosenvænget« naaer til Øresund,
Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

Her trives Roserne. Det vilde Viinløv
Udfolder Efteraarets Farvepragt,
Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler
Et Hjem sig løfter, minderigt fra Fortid.
Her Sangen lød: »Eleonora Ulfeldt«,
Her Tænkeren sad under Poppelpilen
Og lyttede til Aanden i Naturen.

Det Hjem er nu et lille »Rosenborg«,
Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,
Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin
Og Tycho Brahes Ø og Gyldenlund.
I Karavane Skibe gaae forbi,
Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.

Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,
Og Fyret fra »Trekroner« lyser vidt om,
Hvert Fartøi ude tænder sin Lanterne,
Troer man at see et festbelyst Venedig,
En svømmende, illumineret By.
Dog skjønnest er her inden fire Vægge,
I Gjestfrihedens lykkelige Hjem.

Johannes Ewald sang udødeligt
Rungsteds Lyksalighed. O, havde han
I vor Tid levet og i dette Hjem,
I dette Hjertelag, hos disse Venner,
Han havde sjunget da en deilig Sang
Om »Rolighed« og Rosenvængets Roser
.

Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang
Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang,
Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!

Jens Rolighed Christensen Forlag

  • var der et forlag der hed i 60’erne…

Claus “Perie” Rolighed

Når man snakker om Rolighed må man også gøre sig klart at dette kan have mange facetter.

Iblandt personer og Rolighed kan man også finde dem, der på deres helt unikke måde går foran, i forståelsen af hvad Rolighed indebærer.

F.eks. er her Peri Rolighed som er, og fra barnsben altid har været, noget af en multikunstner og en ualmindelig dygtig person indenfor musikken.

Han har hele livet udvist autodidaktiske evner i sin tilgang og læring i brugen af – nærmest alskens former for musikinstrumenter og musikalske stilarter – hvoraf han selv har været eksponent for et par stykker. Et talent hans faster tidligt opdagede, da han som lille var godt igang med det elektriske orgel hos hende..
Derudover har han deltaget i flere forskellige epokegørende bands og er også en meget brugt komponist og lyriker. Han har flere gange optråd “in live” og som studiemusiker. Endelig har han, meget talentfuldt, også været med til at producere, indspille og distribuere musik og kender derfor “plade- og mudikbranchen” ret godt.

Udover kunstneriske og kreative evner indenfor musik er han også en seriøs dygtig tegner, maler og formskaber. Han har en stor billedproduktion bag sig. Billeder der igen antager multikunstneriske træk. Billeder i alskens slags materiale og stil, men også billeder i alle mulige forskellige designs og mediebårende former ( – lærred, Multimedie, læder, ler, træ, sten, Grill-montage, hegnspæle osv).

Ud over at være et kunstnerisk naturtalent er han en dygtig organisator og motorcykel-entusiast. En stor dyreven.

Som en af de få, er han også en af de her personligheder der er istand til at arbejde på alle tider af døgnet.

Og så han gift med Emma, hans søde engelske kone, som også er en fin og flot personlighed.

Jens Rolighed Christensen

Denne mand, der for nogen er ukendt, har stor betydning for Rolighedsverden

Uden ham ingen Rolighedsverden!

Der kan siges og tænkes meget om denne mand, men én ting er ganske vist – han er også en Rolighed.

Her, i et billede der holder ham lidt anonym, sidder han på sin hjemmekreerede havebænk i kolonihavehuset, med solen i baggrunden der lyser mere op end nytårsfyrværkeri over Seest – og smiler!

Arne Rolighed

Arne Josefsen Rolighed f. 2. juni 1947,
Socialdemokratisk politiker og tidligere Sundhesminister.
Født i Flade på Mors, søn af gårdejer Karsten Rolighed og Kathrine Rolighed.
Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1980. Adjunktvikar, Institut for Statskundskab 1980-81. Fuldmægtig i Finansministeriet 1981-85. Planlægningschef i Sygehusforvaltningen i Århus Amtskommune 1985-89, amtssygehusdirektør smst. 1989-2000.
Sundhedsminister i Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV fra 21. december 2000 til 27. november 2001.
Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse 2000-