Om

Rolighedsverden

er en hjemmeside der først og fremmest tjener det formål, at være:
”ren amatøragtig søndagsbeskæftigelse”
– ud i at få lov til at lege med hjemmeside og web-teknik.
[– Link til hvorfor navnet Rolighedsverden].

Endvidere er hjemmesiden også fyldt med en del andet – subjektivt stof,
som nok ikke kan bruges til så meget andet end noget man,
hvis man ved det, og har interesse i det…,
så kan se er her.
Alt subjektivt,
men på tidspunktet det er indskrevet,
ihukommet og tænkt som OK, rimelig, godt og givtigt…
Her er selektivt, og måske ligefrem upassende – og infantile – valgte udsagn, af større eller mindre æstetisk værdi !

Disse udsagn er dertil / tillige komplet subjektive,
farvet af deres egenart, unikke tilstedeværelse, og helt igennem menneskelige til- og fravalg,
og bør læses / fornemmes helt på eget ansvar, og under behørig hensyn til egen subjektiv dannelse,
da det kan være forbundet med fare for fornemmelse af gevinst / tab, af egen idé om tilværelsesfortolkning,
og til fordel for højere kollektive universelle æstetiske og etiske værdier – og tanker.

WordPress > Cryout Creation > Septera
Rolighedsverden er kreeret i WordPress, og temaet der er anvendt er: Cryout Creations tema: Septera.
Alt sammen åbne og frit tilgængelige programmer.

Derfor god fornøjelse til dem der gids ….

Rukha d’Koodsha – ”Contraria sunt complementa” – Namaste – Maranatha

Fred være med alle