Lige så sikkert som “Amen” i kirken

This garden universe vibrates complete
Some may get a sound so sweet
Vibrations reach on up to become light
And then through gamma, out of sight
Between the eyes and ears there lie
The sounds of color and the light of a sigh
And to hear the sun, what a thing to believe
But it’s all around if we could but perceive
To know ultra violet, infra-red and X-rays
Beauty to find in so many ways
Two notes of the chord, that’s our full scope
But to reach the chord is our life’s hope
And to name the chord is important to some
So they give a word and the word is Om
The Word
Moody Blues

Simple Formula for Liveing

Live beneath your means.
Return everything you borrow.
Stop blaming other people.
Admit it when you make mistake.
Give clothes not worn to charity.
Do something nice and try not to get caught.
Listen more; talk less.
Every day take a 30 min. walk.
Strive for excellence, not perfection.
Be on time. Don’t make excuses.
Dont’t argue. Get organized.
Be kind to unkind people.
Let somone cut ahead of you in line.
Take time to be alone.
Cultivate good manners.
Be humble.
Realize an accept that life isn’t fair.
Know when to keep your mouth shut.
Go an entire day without criticizing anyone.
Learn from the past. Plan for the future.
Liven in the present.
Don’t sweat the small stuff.
It’s all small stuff.

Der er “Noget af Gud”, i og ved ethvert menneske

Gott sei vor dir, um dir den rechten weg zu zeigen,
Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schleissen, um dich zu schützen gegen Gefahren.
Gott sei hinter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum. um dich zu verteidigen, wenn andre über dich herfallen.
Gott sie über dir, um dich zu segnen.
So segne dich Gott, heute und allezeit.

Wünchen mit Gottes Segen auf dem weider weg,
von ein deutche kirche wenn man es weider verlassen.

Freden bliver kun til i næstekærlighedens jordbund

Det eneste krig efterlader er minder om det fortabte,
og hvordan soldater gik i døden sammen
– ligegyldig hvilken side de var på.

Sejrens hædr, belyser de besejredes brister.
Den fortæller verden om de andres fejl,
men glemmer sine egne misgerninger.

Alessandro Pepe, My Honor Was Loyalty

Küsst die faschisten wo ihr sie trefft / Hvornår er fascisme farlig? …. Hver gang

Rosen auf den Weg gestreut

Ihr müßt sie lieb und nett behandeln,
erschreckt sie nicht – sie sind so zart!
Ihr müßt sie Palmen sie umwandeln,
getreulich ihrer Eigenart!
Pfeift eierm Hunde, wenn er sie ankläfft:
küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft!

Wenn sie in ihren Sälen hetzen,
sagt, »Ja und Amen – aber gern!
Hier habt ihr mich – schlagt mich in Fetzen!«
Und prügeln sie, so lobt den Herrn.
Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft!
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft!

Und schießen sie: du lieber Himmel,
schätzt ihr das Leben so hoch ein?
Das ist ein Pazifisten-Fimmel!
Wer möchte nicht gern Opfer sein?
Und spürt ihr auch in euerm Bauch
den Hitlerdolch, tief, bis zum Heft:
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft!

Kurt Tuscholsky

Her om Kurt Tucholsky i Den store danske.dk

 

Echoes

Overhead the albatross hangs motionless upon the air
And deep beneath the rolling waves
In labyrinths of coral caves
The echo of a distant tide
Comes willowing across the sand
And everything is green and submarine

And no-one showed us to the land
And no-one knows the where or whys
But something stirs and something tries
And starts to climb towards the light

Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can

And no-one calls us to move on
And no-one forces down our eyes
And no-one speaks and no-one tries
And no-one flies around the sun

Cloudless everyday you fall upon my waking eyes
Inviting and inciting me to rise
And through the window in the wall
Come streaming in on sunlight wings
A million bright ambassadors of morning

And no-one sings me lullabies
And no-one makes me close my eyes
And so I throw the windows wide
And call to you across the sky

Pink Floyd
Meddle

Wikepedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Echoes_(Pink_Floyd_song)

 Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Vm0VBWnUhvU&feature=kp

Folkekirkens Fadervor

Fadervor i nyeste udgave:

I 1992 blev en ny oversættelse af Bibelen autoriseret til brug i folkekirken. Derfor har vi også en ny oversættelse af Fadervor fra Mattæusevangeliet kap. 6, som bliver brugt i mange kirker:

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen 

Fadervor er kristendommens ældste og mest brugte bøn. Vi kender den fra Bibelen, hvor Jesus lærer sine disciple at bede den (-Her den ældre udgave):

Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

http://www.folkekirken.dk/om-troen/fadervor

Wikipedia: Fader vor

Fader Vor – Aramæisk

Fader Vor

Himmelske ophav
Du som er overalt
Helliget være Dit navn
Komme dit rige
Ske Din vilje her og nu i al evighed.
Fyld os med din helligånd*
og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelsen: befri os fra os selv
og giv os styrke til at være ét med Dig.
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
og lad vore fremtidige handlinger
vokse frem af dette hellige øjeblik
Amen

  • Rukha d’koodsha, der også kan oversættes ved ”Hellige Ånd(e)

Oversat fra aramæisk af Lars Muhl

Niels Bohr – Yin og Yang

“De indbyrdes modsætninger er komplementære” /
”Contraria sunt complementa” (”Modsætninger er komplementære”)
skrev Niels Bohr i sit våbenskjold, da han blev adlet og udnævnt til ridder af elefantordenen.

yinbohryang

Han forsøgte at vise det, ved at inkludere yin–yang tegnet.

For Bohr var sandhed og klarhed nemlig komplementære
– altså på samme tid hinandens modsætninger og hinandens opfyldelse.

Wikipedia – om Niels Bohr

Coventry Cathredral Prayer

THE COVENTRY LITANY OF RECONCILIATION
Coventry Cathedral Prayer

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,
Father forgive.

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,
Father forgive.

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,
Father forgive.

Our envy of the welfare and happiness of others,
Father forgive.

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,
Father forgive.

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,
Father forgive.

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,
Father forgive.

Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another,
as God in Christ forgave you.

Die evangelische Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin, 1986.
www.gedaechtniskirche-berlin.de

Krig

Hvorfor er der krig i naturens hjerte?
Hvorfor kæmper naturen med sig selv?
Hvorfor strides landet med havet?
Er der en hævnende kraft i naturen?
Ikke én kraft, men to?
Denne ondskab.
Hvor kommer den fra?
Hvordan blev den en del af verden?
Hvilket frø groede den fra?
Hvem gør dette mod os?
Hvem slår os ihjel?
Stjæler vores liv og lys.
Driller os med det vi kunne have oplevet.

Hjælper vores ulykke verden?
Findes mørket også i dig?
Har du oplevet denne nat?
Får det græsset til at gro eller solen til at skinne?
Kan du ikke glemme det?

Hver gang begynder du forfra.
Krig gør ikke mennesker bedre.
Den gør dem til hunde. Forgifter sjælen. Min kære hustru.
Der sker noget med ens indre på grund af alt blodet og snavset.
Jeg ville forblive den samme for dig.
Jeg vil være, som jeg var før.

Hvordan når vi den anden kyst?
Til de blå bakkedrag.
Kærlighed.
Hvor kommer den fra?
Hvem tændte flammen i os?
Ingen krig kan slukke den eller besejre den.

Jeg var en fange.
Du satte mig fri.

Vi var som en familie. Hvad var det , der gik galt?
Så galt at vi nu kæmper mod hinanden. Hvor vi hver især tager æren.
Hvad skete der med det gode i os?
Lod vi det slippe væk?
Eller smed vi det væk?
Hvorfor gør vi ikke en særlig indsats? Går efter æren?

Man ser på en døende fugl, og tror kun, man kan se smerten.
Men det er døden, man kan se. Døden der griner af én.
Et andet menneske ser den samme fugl, og føler storheden og æren.
Føler, der er noget der smiler til ham.
Hvor er gløden nu?
Alt er løgn . Alt hvad man høre og ser.
Der er så meget at komme af med. Du kan bare ikke lade være. Den ene efter den næste.
Du er i en kasse. En kasse der bevæger sig.
De vil ønske, at du var død. Eller en del af deres løgn.
Der er kun en ting at gøre. Finde noget der er ens eget.
Finde et holdepunkt.
Hvis ikke vi mødes i dette liv. Lad mig da føle afsavnet.
Blot et glimt fra dine øjne og mit liv er dit.
Hvor kendte vi hinanden fra? Hvem var det, som jeg boede sammen med? Gik ture med?
Broderen. Vennen. Mørke fra lyset. Had fra kærlighed.
Er det mon den samme hjerne? Det samme ansigt?
Min sjæl, lad mig blive en del af dig nu.
Se ud gennem mine øjne.
Se de ting du har skabt.
Alle de fantastiske ting.

James Jones – The thin red line

Man skal starte inde i sig selv … / Der er altid et håb

At fjerne negative årsager (karma), sociale + andre baggrunde, og erstatte dem med “friheder/frihed”
– kræver en “erstatningsvare”/ noget der kan stilles – bedre – i stedet.’

Tilstedeværelse / Nuet og evigt / Fravær af begær / Fravær af had / Tilgivelse / Næstekærlighed
og det at være et tvivlende, famlende og søgende menneske.

Samt måske forståelsen af barmhjertighed fremfor firkantet retfærdighed.

Tilegnet:

De skælvende fjelde
Lysets mystik
Vindens berøring
og
Vandets glæde mens det falder.

Sjælsbøn

En anden måde at bruge den gamle bøn er at bruge det, som i ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensordens forslag kaldes sjælsbønnen,
hvor man adresserer sin sjæl og sin sjælepartners sjæl, som sine Guddommelige forældre i den syvenden dimension på følgende måde:

Min Fader og min Moder.
I, som er på det Guddommelige plan.
Måtte Jeres navn være mit Hellige Navn
Måtte Jeres Rige komme på Jorden,
så Jeres vilje kan ske på Jorden,
som den sker på det Guddommelige plan.
Giv mig i dag, hvad jeg behøver.
Tilgiv mig mine fejl,
og giv mig evnen til at tilgive dem,
der fejler imod mig.
Vejled mig gennem mine ønsker,
og befri mig fra mine fejl.
For Jeres er riget
og magten
og æren
i evighed.
Amen.

Kilde: Vist nok noget fra Lars Muhl