Lige så sikkert som “Amen” i kirken

This garden universe vibrates complete
Some may get a sound so sweet
Vibrations reach on up to become light
And then through gamma, out of sight
Between the eyes and ears there lie
The sounds of color and the light of a sigh
And to hear the sun, what a thing to believe
But it’s all around if we could but perceive
To know ultra violet, infra-red and X-rays
Beauty to find in so many ways
Two notes of the chord, that’s our full scope
But to reach the chord is our life’s hope
And to name the chord is important to some
So they give a word and the word is Om
The Word
Moody Blues

Simple Formula for Liveing

Live beneath your means.
Return everything you borrow.
Stop blaming other people.
Admit it when you make mistake.
Give clothes not worn to charity.
Do something nice and try not to get caught.
Listen more; talk less.
Every day take a 30 min. walk.
Strive for excellence, not perfection.
Be on time. Don’t make excuses.
Dont’t argue. Get organized.
Be kind to unkind people.
Let somone cut ahead of you in line.
Take time to be alone.
Cultivate good manners.
Be humble.
Realize an accept that life isn’t fair.
Know when to keep your mouth shut.
Go an entire day without criticizing anyone.
Learn from the past. Plan for the future.
Liven in the present.
Don’t sweat the small stuff.
It’s all small stuff.

Hurra for biblioteker, vidensuniverset og bibliotekarer

OM GUD OG EFTERLIVET 

“Vi er i samme situation som et lille barn, der træder ind i et kæmpestort bibliotek fyldt med bøger på mange forskellige sprog.
Barnet ved, at der må være nogen, som har skrevet disse bøger.
Det ved ikke hvordan. Barnet har vage anelser om en mystisk orden, som bøgerne er arrangeret i, men ved ikke hvad den består i. Det forekommer mig, at det er den holdning, selv det mest intelligente menneske har til Gud”.

– Albert Einstein

Der er “Noget af Gud”, i og ved ethvert menneske

Gott sei vor dir, um dir den rechten weg zu zeigen,
Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schleissen, um dich zu schützen gegen Gefahren.
Gott sei hinter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum. um dich zu verteidigen, wenn andre über dich herfallen.
Gott sie über dir, um dich zu segnen.
So segne dich Gott, heute und allezeit.

Wünchen mit Gottes Segen auf dem weider weg,
von ein deutche kirche wenn man es weider verlassen.

Freden bliver kun til i næstekærlighedens jordbund

Det eneste krig efterlader er minder om det fortabte,
og hvordan soldater gik i døden sammen
– ligegyldig hvilken side de var på.

Sejrens hædr, belyser de besejredes brister.
Den fortæller verden om de andres fejl,
men glemmer sine egne misgerninger.

Alessandro Pepe, My Honor Was Loyalty

Namaste

Ordet Namaste  stammer fra sanskrit og betyder “Jeg bøjer mig for dig” eller “Det guddommelige i mig, ærer det guddommelige i dig [ Jeg ærer lyset i dig].
Fra buddhistisk oversat til “dansk” betyder det: Min sjæl hilser og ære din sjæl i guddommelig kærlighed.

Namaste er en sammenskrivning af ordene Namah der betyder “at bøje”, as der betyder “jeg” og te som betyder dig. Namaste

Ordet bliver brugt som en respektfuld og kærlig gestus og for at sige tak – både i forhold til ens medmennesker, omgivelser og én selv.

Fader Vor – Aramæisk

Fader Vor

Himmelske ophav
Du som er overalt
Helliget være Dit navn
Komme dit rige
Ske Din vilje her og nu i al evighed.
Fyld os med din helligånd*
og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelsen: befri os fra os selv
og giv os styrke til at være ét med Dig.
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
og lad vore fremtidige handlinger
vokse frem af dette hellige øjeblik
Amen

  • Rukha d’koodsha, der også kan oversættes ved ”Hellige Ånd(e)

Oversat fra aramæisk af Lars Muhl

Ønskemål

Gå roligt midt i larm og jag og husk, hvilken fred der kan ligge i tavshed.
Vær på god fod med alle mennesker,
så langt det er muligt uden underkastelse.
Udtal din overbevisning klart og stilfærdigt; og hør på andre,
selv de triste og uvidende; også de har en historie.
Undgå de højrøstede og aggressive, de er til ærgelse for sindet.
Sammenligner du dig selv med andre, kan du blive forfængelig og bitter,
for der vil altid være større og mindre mennesker end dig selv.
Glæd dig ved dine præstationer såvel som diner planer.
Fasthold interessen for dit arbejde, hvor beskedent det end er;
det er en varig værdi i lykkens skiftende spil.
Vær forsigtig når du handler; for verden er fuld af svig.
Men lad det ikke blinde dig for alle den fortrin; mange stræber efter høje idealer; og heltemod finder man overalt.
Vær dig selv. Lad være med at hykle hengivenhed,
men være heller ikke kynisk med kærligheden
– for trods tørke og skuffelser overvinter den som græsset.
Tag venligt mod de erfaringer, årerne giver dig,
og slip yndefuldt din ungdom.
Saml åndelig styrke til at stå imod med, hvis uheld rammer dig.
Men plag ikke dig selv med fantasier.
Megen angst har sin rod i træthed og ensomhed.
Udover en sund selvdisciplin bør du være her.
Og uanset om du kan fatte det eller ej, så udvikler Universet sig utvivlsomt, som det skal.
Derfor, lev i fred med Gud, hvordan du end forestiller ham
– og hvad der end er dit arbejde og dine mål,
hold fred med din sjæl i livets virvar.
Stadig smuk. Vær varsom. Find din glæde.

Max Ehrmann, Amerikansk digter.

Hvorfor Ravnen er sort

I begyndelsen var alle fugle hvide.
På den tid var en ravn og en lom fine venner.
De gik på jagt sammen om dagen og tilbragte mange aftener sammen med at snakke og pjatte og lave sjov med hinanden.
En dag kom Ravnen med en god idé: ”kære ven” sagde han, ”nu har vi to ærgret os sådan over,
at vi altid lyser op i landskabet om sommeren.
Vi er alt for lette at opdage for vores fjender. Skulle vi ikke tage at male vores parkaer?”.
Lommen syntes, det var en strålende idé. Han havde evig og altid besvær med at fange fisk.
Han skræmte dem på lang afstand, fordi han var så hvid.
”Med hvad?” spurgte Lommen.
”Vi kan bruge trækul. Og hvem kan male alle tiders smarte mønstre på vores parkaer!”.
Så fortalte Ravnen, at han vidste, hvor der var en forladt bålplads. ”Med masser af trækul”.
Der kunne de tage hen og så male hinanden.
Ravnen ville flyve i forvejen.
Og Lommen, der ikke var så god til at bevæge sig på landjorden, skulle ankomme i kajak.
De tog afsked. Lommen kravlede ned i sin lille kajak og padlede langsomt af sted mod bålpladsen.
Han var meget glad. Han smilede og tænkte:
”Jeg tror min gode ven Ravnen er ude på at snyde mig, med det skal han ikke slippe godt om ved…”.
Da Lommen nærmede sig bålpladsen, stod ravnen allerede og viftede med et stykke trækul.
”Skynd dig at komme!”. Lommen steg op af sin kajak og vraltede langsomt derhen.
”Nu vil jeg male din parka først” sagde ravnen begejstret, ”men du skal lukke øjnene en lille smule”.
Ravnen tog fat og begyndte at male de flotteste mønstre på Lommens parka.
”Er du tosset så flot du bliver! Du kan tro der nogen der vil kunne li det” sagde Ravnen.
”Nu må du åbne øjnene!”.
Lommen spærrede øjnene op og ved synet af sin parka, ”uha da da!” sagde Lommen, ”min parka er meget flot.
Tak kære ven”.
”Og så er det min tur, ikke?” sagde Ravnen ivrigt. ”Nu lukker jeg øjnene helt i”
– ”ja, gør det og hold dem helt lukkede, til jeg er færdig” sagde lommen.
Ravnen var så glad. Han ville frygtelig gerne se ud.
Lommen gik i gang med at male med trækullet, langsomt, omhyggeligt.
”Er jeg færdig nu?” spurgte Ravnen. ”Nej, ikke helt” sagde Lommen og malede og malede.
”Nu må du godt åbne øjnene!” Ravnen kiggede op og ned af sig selv.
”Der er ikke for at kritisere vel?, men kunne du ikke gøre det lidt mørkere der… og … der?”.
”Det kan du tro” sagde Lommen. Ravnen lukkede øjnene igen. Lommen malede og malede. I lang tid.
Han følte sig helt varm om hjertet, ved tanken om det han gjorde!
”Så… nu er du færdig! Nu må du åbne øjnene!”.
Forventningsfuld åbnede Ravnen øjnene og så … at han var blevet fuldstændig sort.
Nej, hvor blev han vred!
”Dit store fjols, det var jo ikke meningen, at jeg skulle være så mørk!”
Men Lommen skreg bare af grin. Han vraltede ned mod vandet på sine skæve ben og grinede og grinede.
Ravnen greb en håndfuld aske og kastede det efter Lommen.
Asken ramte ham lige i nakken, før han dykkede ned i vandet.
Det er derfor Lommen har sådan en skæg farveklat i nakken – ligesom aske.
Ravnen løb frem og tilbage på stranden og kastede vildt med aske. Han kunne jo ikke svømme.
Men Lommen dykkede ned og op igen, mens han grinede og grinede.
Det kan man høre den dag i dag. Lommen skratter af grin over at han narrede Ravnen!
Sådan røg et godt venskab sig en tur, og sådan blev Ravnen sort.

Genfortalt efter Inuit-myte

Variant fra Nord-Alaska

Niels Bohr – Yin og Yang

“De indbyrdes modsætninger er komplementære” /
”Contraria sunt complementa” (”Modsætninger er komplementære”)
skrev Niels Bohr i sit våbenskjold, da han blev adlet og udnævnt til ridder af elefantordenen.

yinbohryang

Han forsøgte at vise det, ved at inkludere yin–yang tegnet.

For Bohr var sandhed og klarhed nemlig komplementære
– altså på samme tid hinandens modsætninger og hinandens opfyldelse.

Wikipedia – om Niels Bohr

Man skal starte inde i sig selv … / Der er altid et håb

At fjerne negative årsager (karma), sociale + andre baggrunde, og erstatte dem med “friheder/frihed”
– kræver en “erstatningsvare”/ noget der kan stilles – bedre – i stedet.’

Tilstedeværelse / Nuet og evigt / Fravær af begær / Fravær af had / Tilgivelse / Næstekærlighed
og det at være et tvivlende, famlende og søgende menneske.

Samt måske forståelsen af barmhjertighed fremfor firkantet retfærdighed.

Tilegnet:

De skælvende fjelde
Lysets mystik
Vindens berøring
og
Vandets glæde mens det falder.